DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

 

I. ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ

TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1 Châu Thị Trúc Ly Hoàn thiện công tác công khai minh bạch tại Trường Đại học Trà Vinh.
2 Tiêu Ngọc Linh Một số giải pháp tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Trà Vinh.
3 Ngô Sô Phe Đề xuất phối hợp thu nợ học phí tính đến học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh
4 Biện Thị Ngọc Hoàn thiện cách tính lương trên Edusoft. Net
5 Huỳnh Thị Ngọc Nữ Một số kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán Xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Trà Vinh.
6 Huỳnh Thị Bích Hạnh Một số biện pháp trong công tác quản lý tài chính Đảng.
7 Lâm Thị Cẩm Tú Kinh nghiệm quản lý thu – chi quỹ tiền mặt nguồn Đảng phí tại đơn vị.
8 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ thanh toán.
9 Phạm Thị Như Sương Giải pháp quản lý chứng từ khấu trừ thuế tự in tại Trường Đại học Trà Vinh.
10 Trần Thị Cẩm Đào Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Trà Vinh.
11 Trương Nhã Uyên Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu các lớp sau đại học tại Trường Đại học Trà Vinh.

II. ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH (nếu có)

TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1 Châu Thị Trúc Ly Hoàn thiện công tác công khai minh bạch tại Trường Đại học Trà Vinh.
2 Tiêu Ngọc Linh Một số giải pháp tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Trà Vinh.
3 Ngô Sô Phe Đề xuất phối hợp thu nợ học phí tính đến học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh
4 Biện Thị Ngọc Hoàn thiện cách tính lương trên Edusoft. Net
5 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ thanh toán.
6 Trần Thị Cẩm Đào Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Trà Vinh.
7 Trương Nhã Uyên Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu các lớp sau đại học tại Trường Đại học Trà Vinh.

(Đính kèm file sáng kiến)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh