Tổ Công đoàn số 13 giao lưu thể thao với Công đoàn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh chào mừng 11 năm ngày thành lập Trường ĐHTV 19/6/2006-19/6/2017
Tập thể Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Lễ Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ 2 - Phòng Kế hoạch Tài vụ

Thông báo mới

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

26 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.   Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

26 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2020 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2020-2022

16 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2020 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2020-2022

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2020 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2020-2022 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số 141...

THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy năm học 2019 - 2020

13 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy  năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy năm học 2019 - 2020           Kính gửi:Các Khoa, Trung tâm, Viện thuộc Trường; Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương     Căn cứ Quyết định 3635/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm họ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà ...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vi...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về v...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 2 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

15 Tháng 3 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 2 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 1 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

06 Tháng 3 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 1 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

Về việc thu học phí lớp BB15L10 và DB16L04.

21 Tháng 2 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp DB15L10 và DB16L04. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017.

28 Tháng 11 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017

21 Tháng 11 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà V...

21 Tháng 10 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vin...

21 Tháng 10 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về vi...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2016.

21 Tháng 9 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2016. Căn cứ vào Quyết định số 3262/QĐ-ĐHTV  ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

21 Tháng 9 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí và kinh phí đào tạo đối với sinh viên lớp liên thôn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp đại học Kỹ thuật Công trình Xây dựng khóa 2014 (DB14XD11).

20 Tháng 9 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp đại học Kỹ thuật Công trình Xây dựng khóa 2014 (DB14XD11). Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017.

04 Tháng 6 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017. Căn cứ vào Quyết định số 3262/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo ...

Về việc thu học phí các lớp liên thông, VLVH và văn bằng 2 (DE16KD04, DB15L04).

15 Tháng 5 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2. Căn cứ vào Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm ...

THÔNG BÁO Về việc áp dụng hoá đơn điện tử và hướng dẫn tra cứu, xác minh thông tin

06 Tháng 4 2018

THÔNG BÁO Về việc áp dụng hoá đơn điện tử và hướng dẫn tra cứu, xác minh thông tin Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 5...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh (khóa 2017)

28 Tháng 3 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

28 Tháng 3 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 (đợt 2)

09 Tháng 3 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ vào Quyết định số 3262/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo d...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 (Đợt 1).

09 Tháng 3 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tại Trường Đ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2.

28 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2. Căn cứ vào Quyết định số 3262/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo d...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy định về cơ chế thu, quản lý họ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

21 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2017-2018 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2017-2018 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy địn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2017-2018 đối với các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh (từ khóa 2016 về tr...

21 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2017-2018 đối với các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh (từ khóa 2016 về trước).    Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh v...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí Đại học văn bằng thứ 2 ngành Luật tháng 11/2017 (VA17L11SNV).

01 Tháng 2 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí Đại học văn bằng thứ 2 ngành Luật tháng 11/2017 (VA17L11SNV). Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

03 Tháng 10 2017

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở g...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp vừa làm vừa học (DB13XD11, DB13KD11, DB14XD11) .

27 Tháng 9 2017

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp vừa làm vừa học. Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên ...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh