- Tham mưu với Hiệu trưởng về phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, quyết định tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán hiệu quả và đúng qui chế.

- Quản lý các nguồn thu chi khác: từ học phí, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật từ các trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chính sách, chế độ thanh toán các điều khoản tiền lương, tiền công, học bổng, học phí theo đúng qui định về chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

- Theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế, giám định tình hình thực hiện dự toán và các định mức chỉ tiêu đã được duyệt.

- Theo dõi việc thu chi, thanh quyết toán các nguồn vốn viện trợ, giám sát việc mua sắm tài sản từ các dự án viện trợ.

- Báo cáo cơ quan chủ quản dự toán thu, chi tài chính của trường hàng năm, từng quí, và các báo cáo cho Kho bạc nhà nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh