Tổ Công đoàn số 13 giao lưu thể thao với Công đoàn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh chào mừng 11 năm ngày thành lập Trường ĐHTV 19/6/2006-19/6/2017
Tập thể Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Lễ Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ 2 - Phòng Kế hoạch Tài vụ

Thông báo mới

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

25 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đạ...

THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ

24 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ

THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ Kính gửi:     Công đoàn Trường Đại học Trà Vinh; Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình đ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian ph...

31 Tháng 3 2020
THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 2016 về t

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 201...

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian ph...

31 Tháng 3 2020
THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trư

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau t...

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương

29 Tháng 10 2019

 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4964/QĐ-ĐHTV ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2019...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

28 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

28 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh...

28 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối v...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

26 Tháng 9 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.   Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

26 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2020 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2020-2022

16 Tháng 9 2019

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2020 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2020-2022 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số 141...

THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy năm học 2019 - 2020

13 Tháng 9 2019
THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy  năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy năm học 2019 - 2020           Kính gửi:Các Khoa, Trung tâm, Viện thuộc Trường; Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương     Căn cứ Quyết định 3635/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm họ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà ...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vi...

08 Tháng 5 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về v...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 2 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

15 Tháng 3 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 2 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 1 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

06 Tháng 3 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 6 đợt 1 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo ...

Về việc thu học phí lớp BB15L10 và DB16L04.

21 Tháng 2 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp DB15L10 và DB16L04. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017.

28 Tháng 11 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017

21 Tháng 11 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà V...

21 Tháng 10 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh