THÔNG BÁO

Về việc thanh toán công tác tổ chức đánh giá môn học theo Quyết định 1167/QĐ-ĐHTV về việc ban hành Quy định đánh giá học phần

Căn cứ quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 15/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định chức năng và quyền hạn đối với Phòng Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ quyết định số 1167/QĐ-ĐHTV ngày 10/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHTV ngày 04 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh thông qua biên bản cuộc họp ngày 13/6/2016 về việc Họp tổng kết 1 năm thực hiện quy định đánh giá học phần;

Căn cứ vào sự thống nhất ý  kiến giữa các khoa, Trung tâm, Viện trong việc thống nhất các biểu mẫu thanh toán công tác tổ chức thi theo Quyết định 1167/QĐ-ĐHTV ngày 10/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác  thanh toán,  Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến các khoa, Trung tâm, Viện thuộc Trường một số nội dung như sau:                                              

- Đối với Hợp đồng giảng dạy thuộc hình thức thỉnh giảng thì phần kinh phí trên Hợp đồng chỉ thể hiện tiền giảng dạy, tiền ra đề và các khoản chi phí khoán khác ( tiền xe, tiền ăn, tiền lưu trú,…);

- Đối với Kinh phí cho phần tổ chức thi, chấm thi và xử lý bài thi sẽ được thanh toán theo Quy định trong Quyết định 1167/QĐ-ĐHTV ngày 10/04/2015

- Về biểu mẫu thanh toán: Sử dụng thống nhất các biểu mẫu do phòng Kế hoạch – Tài vụ ban hành (Đính kèm các biểu mẫu)

- Hình thức thanh toán: Vào ngày 25 hàng tháng các đơn vị tổng hợp dựa trên các biểu mẫu ban hành gửi phòng Kế hoạch – Tài vụ để thanh toán.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ra thông báo

Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch – Tài vụ để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Khoa, TT, Viện thuộc Trường;

- Lưu: Phòng KH-TV.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Châu Thị Trúc Ly

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh