THÔNG BÁO

“V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015”.

Căn cứ vào Công văn số: 704/CT-KKKT - TNCN ngày 16/03/2016 của Cục Thuế “ V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phục thuộc ”.

Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại Học Trà Vinh thông báo đến tất cả Cán bộ - Giáo viên bổ sung các thủ tục như sau:

1/ Đối với Cán bộ – Giáo viên có thu nhập do Trường Đại Học Trà Vinh chi trả thì làm giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 theo mẫu                            ( Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN) (có mẫu đính kèm). Riêng đối với người có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì không cần phải làm giấy ủy quyền mà cá nhân tự quyết toán riêng với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh và phải báo lại với Phòng Kế hoạch – Tài vụ biết để không làm quyết toán trùng.

2/ Đối với Cán bộ – Giáo viên chưa có mã số thuế phải làm thủ tục cấp mới mã số thuế theo mẫu ( Mẫu số: 05-ĐK-TCT)  và photocopy giấy CMND kèm theo.

3/ Đối với Cán bộ  - Giáo viên đã kê khai đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc rồi thì điền bổ sung thông tin vào (Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN) để cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

4/ Đối với Cán bộ – Giáo viên có phát sinh tăng số lượng người phụ thuộc thì làm thủ tục đăng ký giảm trừ theo mẫu ( Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN) và gửi kèm hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo (Hướng dẫn chứng minh người phụ thuộc)     ( có mẫu đính kèm). Đối với Cán bộ – Giáo viên giảm số lượng người phụ thuộc thì báo với Phòng Kế hoạch – Tài vụ để cập nhật lại.

5/ Quý Thầy, Cô vui lòng xem lại ( Danh sách giảm trừ gia cảnh năm đến 31/12/2015) (đính kèm file). Nếu có sai sót vui lòng phản hồi để Phòng Kế hoạch – Tài vụ cập nhật lại.

Thời gian nhận hồ sơ và phản hồi: Chậm nhất ngày: 07/4/2016. (CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM)

Nếu có vấn đề gì còn vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài vụ để được hướng dẫn thêm. (Số điện thoại nội bộ: 116 gặp Thanh Nguyên)./.

Trân trọng kính chào!

 

Nơi nhận:                                                             

- Đơn vị trực thuộc.

- Lưu VT, KH - TV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Châu Thị Trúc Ly

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh