THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên

diện đào tạo nhân lực của các địa phương

 

 

Căn cứ Quyết định 3635/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương như sau:

          Nhóm ngành Số tiền/Học kỳ
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; văn hóa; khoa học cơ bản; nông, lâm, thủy sản. 8.875.000 đồng
2. Khoa học tự nhiên, kỹ thuật; công nghệ; thể dục thể thao; nghệ thuật; khách sạn du lịch. 9.250.000 đồng
3. Y Dược. 16.500.000 đồng

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2019.

Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

          Đề nghị sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- TT TrT&QBCĐ (Thông báo trên loa phát thanh);

- Lưu: VT, TV.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VÕ HOÀNG KHẢI

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh