THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh.

  

Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh các lớp hệ chính quy (từ khóa 2016 về trước) phải hoàn thành học phí học kỳ II và phí bảo hiểm năm học 2018 - 2019 như sau:

  1. Học phí:
Nhóm ngành

 

Bậc

Đại học Cao đẳng
A. Tín chỉ học phí môn học chung
- Tín chỉ

273.000

đồng/Tín chỉ

207.000

đồng/Tín chỉ

B. Tín chỉ học phí môn học chuyên ngành
1. Nhóm Khoa học xã hội, kinh tế, luật; văn hóa; khoa học cơ bản; Nhóm Nông, lâm, thủy sản.
- Tín chỉ

273.000

đồng/Tín chỉ

207.000

đồng/Tín chỉ

2. Nhóm Khoa học tự nhiên; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn du lịch; Nhóm Kỹ thuật, công nghệ.
- Tín chỉ

289.000

đồng/Tín chỉ

240.000

đồng/Tín chỉ

3.  Nhóm ngành Y dược.
- Niên chế

7.150.000

đồng/Học kỳ

5.720.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ

360.000

đồng/Tín chỉ

310.000

đồng/Tín chỉ

* Chú ý: Những sinh viên, học sinh không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí. Những lớp có thông báo học phí riêng vẫn thực hiện theo nội dung thông báo đã ban hành.

  1. Phí bảo hiểm:

 + Bảo hiểm thân thể (khuyến khích): 150.000 đồng/sinh viên/năm học (đính kèm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm).   

3. Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

4. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2019.

5.  Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549

          Đề nghị sinh viên, học sinh các lớphệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh (từ khóa 2016 về trước) thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- TT TrT&QBCĐ (Thông báo trên loa phát thanh);

- Lưu: VT, TV.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VÕ HOÀNG KHẢI

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh