THÔNG BÁO

Về việc thu học phí lớp DB15L10 và DB16L04.

Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Đề nghị thay đổi thời gian giảng dạy của lớp DB15L10 và DB16L04;

Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-ĐHTV ngày 29/01/2019 về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khóa 2013, 2015, cao đẳng khóa 2016 chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2019 tại Trường;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên lớp DB15L10 và DB16L04 phải hoàn thành học phí như sau:

TT Mã lớp Học kỳ/ đợt Năm học Mức thu
1 DB15L10 HK 1, 2 (đợt 7 + đợt 8) 2018-2019 13.500.000 đồng.
2 DB16L04 HK 1, 2 (đợt 7 + đợt 8) 2019-2020 16.200.000 đồng.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2019.

  1. 1.Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

  1. 2.Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên sinh viên, lớp học, nội dung nộp).

* Chú ý: Những sinh viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí.

            Đề nghị sinh viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- Lưu: VT, TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẠCH THỊ DÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh