THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) tại Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên các lớp hệ chính quy (từ khóa 2017 về sau) phải hoàn thành học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Học phí:

Nhóm ngành
Bậc
Đại học Cao đẳng
A. Tín chỉ học phí môn học chung
- Tín chỉ

395.000

đồng/Tín chỉ

297.000

đồng/Tín chỉ

B. Tín chỉ học phí môn học chuyên ngành
1. Nhóm Khoa học xã hội, kinh tế, luật; văn hóa; khoa học cơ bản; Nhóm Nông, lâm, thủy sản.
- Tín chỉ

395.000

đồng/Tín chỉ

297.000

đồng/Tín chỉ

2. Nhóm Khoa học tự nhiên; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn du lịch; Nhóm Kỹ thuật, công nghệ.
- Tín chỉ

434.000

đồng/Tín chỉ

323.000

đồng/Tín chỉ

3. Nhóm ngành Y dược.
- Tín chỉ

623.000

đồng/Tín chỉ

458.000

đồng/Tín chỉ

* Chú ý: Những sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí. Những lớp có thông báo học phí riêng vẫn thực hiện theo nội dung thông báo đã ban hành.

2. Phí bảo hiểm:

+ Bảo hiểm y tế (bắt buộc): Thực hiện theo Thông báo số 2126/TB-ĐHTV ngày 07/8/2018.

+ Bảo hiểm thân thể (khuyến khích): 100.000 đồng/sinh viên/năm học (đính kèm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm).  

3. Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

4. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2018.

5. Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549

          Đề nghị sinh viên các lớphệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- TT TrT&QBCĐ (Thông báo trên loa phát thanh);

- Lưu: VT, TV.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VÕ HOÀNG KHẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh