THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 đợt tháng 10/2017.

Căn cứ vào Quyết định số 3262/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Trà Vinh.

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 phải hoàn thành học phí như sau:

TT Mã lớp Học kỳ/ đợt học của lớp Năm học Mức thu
1 DE17KT10 2 Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 442.000đ/tín chỉ
2 DE17QV10 453.000đ/tín chỉ
3 DE17XD10 538.000đ/tín chỉ
4 DE17L10 423.000đ/tín chỉ
5 DE17MN10 498.000đ/tín chỉ
6 DE17KD10 538.000đ/tín chỉ
7 DE17NN10, DE17TS10, DE17TY10 463.000đ/tín chỉ
8 DF17KT10 400.000đ/tín chỉ
9 DF17XD10, DF17KD10, DF17TT10 499.000đ/tín chỉ
10 DF17QV10, DF17NN10, DF17TS10, DF17TY10, DF17NNK10, DF17QKD10 430.000đ/tín chỉ
11 DF17MN10 463.000đ/tín chỉ
12 DF17NNA10 414.000đ/tín chỉ
13 DF17TH10 2 Học kỳ 2, Năm học 2017-2018 514.000đ/tín chỉ
14 DB17L10, DB17QKD10 7.875.000 đồng
15 VB17NNA10 474.000đ/tín chỉ
16 VB17QKD10 469.000đ/tín chỉ
17 VB17KT10 518.000đ/tín chỉ
18 VB17L10 492.000đ/tín chỉ

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 07 năm 2018

  1. 1.Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

  1. 2.Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên sinh viên, lớp học, nội dung nộp).

* Chú ý: Những sinh viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí.

            Đề nghị sinh viên các lớp nêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- Lưu: VT, TV.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thạch Thị Dân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh