THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2.

Căn cứ vào Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Trà Vinh.

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp sau đây phải hoàn thành học phí như sau:

TT Mã lớp Học kỳ/ đợt Năm học Mức thu
1 DE16KD04 2 2018-2019 460.000 đồng/tín chỉ
2 DB15L04 2 2018-2019 6.750.000 đồng.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05 tháng 06 năm 2018.

  1. 1.Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

  1. 2.Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên sinh viên, lớp học, nội dung nộp).

* Chú ý: Những sinh viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí.

            Đề nghị sinh viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS; Phòng Khảo thí;

- Các Khoa liên quan, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- BQL các lớp VLVH;

- Lưu: VT, TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẠCH THỊ DÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh