THÔNG BÁO

Mức học phí năm học 2022-2023 đối với

các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo mức học phí chi tiết từng ngành và thời gian dự kiến thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy tại Trường như sau:

1/ Mức học phí chi tiết từng ngành (đính kèm theo văn bản này)

2/ Thời gian thu học phí của từng học kỳ

+ Học kỳ I: Hạn cuối đến hết ngày 30/11/2022

+ Học kỳ II: Hạn cuối đến hết ngày 15/5/2023

(Từng học kỳ sẽ thông báo thời gian, địa điểm và hình thức nộp cụ thể)

          Đề nghị sinh viên các lớpCao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh