THÔNG BÁO

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/20218 của Bộ Tài chính, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61//2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Nay Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo đến các đơn vị trong trường về báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022 như sau:

1/ Tình hình thu từ nguồn hoạt động thường xuyên của Nhà trường:

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt

Nội dung

Tổng thu trong quý

1

Thu ngân sách không tự chủ

10.136.938

2

Thu học phí chính quy, lệ phí tuyển sinh quy (bao gồm HP cao học, NCS)

62.906.564

3

Thu học phí không chính quy tại Trường

3.882.771

4

Thu học phí liên kết ngoài tỉnh

93.158.642

5

Thu học phí ngắn hạn

6.622.942

6

Thu từ HĐDV liên kết đào tạo với nước ngoài

0

7

Thu từ họat động ứng dụng nghiên cứu khoa học vào SXDV

947.156

8

Thu dịch vụ khác

466.359

9

Thu khác

499.511

TỔNG CỘNG

178.620.883

2/ Các khoản chi hoạt động thường xuyên :

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt

Nội dung

Tổng chi trong quý

1

Tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, làm thêm giờ, độc hại…

25.886.981

2

Lương tăng thêm

6.289.695

4

Phụ cấp thu hút (theo QCCTNB)

1.813.150

5

Khen thưởng và học bổng học sinh, sinh viên

11.891.622

6

Tiền giờ giảng, hợp đồng giảng dạy, hợp đồngthuê chuyên gia

15.309.049

7

Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thọai, internet, xăng xe, sách báo tạp chí, vật tư văn phòng (mực in…)

3.433.206

8

Hội nghị, Công tác phí, tiếp khách, đoàn vào, đoàn ra

681.747

9

Thiết bị, vật tư giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, HĐ chuyên môn

                       7.475.710

10

Trích lại các đơn vị liên kết

22.289.421

11

Mua sắm, sữa chữa thường xuyên

2.394.511

12

Hoạt động nghiên cứu khoa học

1.446.676

13

Chi đào tạo lại

1.105.291

14

Tiếp khách (bao gồm các ngày lễ, tết)

997.137

15

Chi khác (BH cháy nổ và BH kết hợp con người, thuê mướn lao động quét dọn, chăm sóc cây cảnh, bồi dưỡng trực lễ, tết, phí chuyển tiền, thuê xe, thuê phòng nghĩ, chi hỗ trợ khác …)

4.868.405

16

Thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp…

4.109.006

TỔNG CỘNG

109.991.607

Trên đây là báo cáo công khai tình hình tài chính của Phòng Kế hoạch - Tài vụ quý 2 năm 2022./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh