DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021

 

I. CƠ SỞ

TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1 Châu Thị Trúc Ly Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán thu chi tại Trường Đại học Trà Vinh.
2 Tiêu Ngọc Linh Biện pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính “tổ chức thực hiện công tác thu và quản lý thu-chi” tại Tường Đại học Trà Vinh.
3 Ngô Sô Phe Hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán học phí tại Trường Đại học Trà Vinh.
4 Nguyễn Thanh Nguyên Một số kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ kế toán
5 Biện Thị Ngọc Sử dụng Phần mềm Microsoft Excel quyết toán thuế thu nhập cá nhân hiệu quả
6 Trần Thị Cẩm Đào Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Điện lực Trà Vinh.
7 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Hoàn thiện quy trình lưu trữ chứng từ kế toán.
8 Lâm Thị Cẩm Tú Kinh nghiệm quản lý thu – chi quỹ tiền mặt nguồn công đoàn tại đơn vị.
9 Huỳnh Thị Bích Hạnh Nâng cao hiệu quả lập Kế hoạch trong công tác kế toán tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ
10 Trương Nhã Uyên Một số kinh nghiệm về công tác quản lý các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên: miễn, giảm học phí, trợ cấp chi phí học tập, trợ cấp xã hội, trợ cấp khuyết tật….

II. CẤP TỈNH

TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1 Châu Thị Trúc Ly Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán thu chi tại Trường Đại học Trà Vinh.
2 Tiêu Ngọc Linh Biện pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính “tổ chức thực hiện công tác thu và quản lý thu-chi” tại Tường Đại học Trà Vinh.
3 Huỳnh Thị Bích Hạnh Nâng cao hiệu quả lập Kế hoạch trong công tác kế toán tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ

(Đính kèm file sáng kiến)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh