THÔNG BÁO

Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ

đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020

(diện đào tạo nhân lực của các địa phương)

Căn cứ Quyết định số 4270/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương;

Căn cứ Quyết định 1702/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với sinh viên ngành Y khoa liên thông chính quy diện đào tạo nhân lực của tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Kế hoạch học tập của sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương);

Để thực hiện việc giảm học phí đối với các tín chỉ được miễn học cho sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương); Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo như sau:

- Thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy (diện đào tạo nhân lực của các địa phương).

- Mức học phí theo tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy (diện đào tạo nhân lực của các địa phương) được tính bằng với mức học phí theo tín chỉ của lớp sinh viên đang học.

- Sinh viên thực hiện đăng ký tín chỉ môn học và nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký theo từng học kỳ như thông báo chung của lớp.

- Thời gian thực hiện: Kể từ học kỳ 1 năm học 2020-2021. (Download thông báo)

      Lưu ý:

+ Trường hợp sinh viên nộp thừa học phí ở học kỳ 1 năm học 2020-2021 sẽ được bù trừ vào các học kỳ kế tiếp.

+ Trường hợp sinh viên nộp thiếu học phí ở học kỳ 1 năm học 2020-2021 sẽ nộp thêm học phí theo quy định.

+ Đối với sinh viên ngành Y khoa liên thông chính quy diện đào tạo nhân lực của tỉnh Đồng Tháp mức học phí được áp dụng theo Quyết định riêng.

          Đề nghị sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương) thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh