THÔNG BÁO

Về việc áp dụng hoá đơn điện tử và hướng dẫn tra cứu, xác minh thông tin

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông báo phát hành hóa đơn thu tiền học phí ngày 21/02/2018 của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 237/CV-ĐHTV ngày 12/03/2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc chuyển đổi hình thức hóa đơn bằng giấy sang hình thức hóa đơn điện tử.

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến người học, khách hàng thông tin cụ thể về mẫu hoá đơn điện tử, giá trị pháp lý của hoá đơn điện tử, cách thức tra cứu và xác minh thông tin như sau:

-         Về mẫu hoá đơn điện tử (theo mẫu đính kèm). (tải file gốc)

-         Về giá trị pháp lý: Hoá đơn và chữ ký điện tử của Trường Đại học Trà Vinh đáp ứng cơ sở pháp lý theo quy định của Luật giao dịch điện tử.

-         Cách thức tra cứu thông tin: Người học, khách hàng tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ website https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon với thông tin và mã số bí mật đã được gửi đến người học, khách hàng thông qua: email, tin nhắn SMS và tờ hoá đơn điện tử.

-   Cách thức xác minh thông tin: Đơn vị thanh toán xác minh hoá đơn điện tử tại website http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html của Tổng cục Thuế.

Hiệu lực áp dụng hóa đơn điện tử tại Trường Đại học Trà Vinh: kể từ ngày 26/02/2018.

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến người học, khách hàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu

- Các đơn vị thuộc Trường (phổ biến cho người học);

- Các đơn vị liên kết (phổ biến cho người học);

- Lưu VT, Tvụ.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VÕ HOÀNG KHẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh