THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên

diện đào tạo nhân lực của các địa phương

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 3265/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương như sau:

          Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 nhóm ngành Y dược: 15.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2017.

Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

          Đề nghị sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- Lưu: VT, TV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh