THÔNG BÁO

V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ

Kính gửi:     Công đoàn Trường Đại học Trà Vinh;

Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số486/QĐ-TTg, ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học trà Vinh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Công đoàn Trường, các đơn vị trực thuộc trường họp phổ biến đến cán bộ - giảng viên đóng góp ý kiến sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện kể từ ngày 01/01/2018 (Download Quy chế tại đây)

Thời gian gửi biên bản đóng góp ý kiến đến hết ngày 20/10/2017.

Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dự kiến họp lấy ý kiến và thông qua ngày 15/11/2017 và ký ban hành thực hiện kể từ ngày 01/01/2018.

Đề nghị Công đoàn Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trườngnghiêm túc tham gia góp ý cho quy chế được hoàn thiện để đưa vào sử dụng đạt hiệu quả .

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          BGH;

-         Lưu VT, TVụ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN VĂN TRỌNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh