THÔNG BÁO

Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh

  

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thu học phí đến nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh như sau:

Lớp học Học phí Ghi chú
  1. Nghiên cứu sinh khóa 1, năm 2014 ngành Văn hóa học (NCS14VHH).
22.350.000 đồng Năm thứ 3
  1. Nghiên cứu sinh ngành Văn hóa học năm 2015 (NCS15VHH).
22.350.000 đồng Năm thứ 2
  1. Nghiên cứu sinh khóa 2, đợt 2, năm 2015 (NCS15SNV, NCS15QKD).
23.350.000 đồng Năm thứ 2
  1. Nghiên cứu sinh khóa 3, đợt 1, năm 2016 (NCS16VHH, NCS16SNV, NCS16QKD).
24.350.000 đồng Năm thứ 2
  1. Nghiên cứu sinh khóa 3, đợt 2, năm 2016 (NCS16VHH_TV3_2, NCS16QKD_TV3_2).
13.600.000 đồng Năm thứ 1 đợt 2

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2017.

Hình thức thu:

  1. Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).
    1. Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên, nội dung nộp).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Địa chỉ: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

            Đề nghị nghiên cứu sinh các khóa nêu trên tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Đào tạo sau đại học;

- Lưu: VT, TV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh