THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Tờ trình 08/TTr-KHTV ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng Kế hoạch – Tài vụ về việc quy định mức thu học phí đối với các lớp Cao học khóa 5 đợt 2 năm 2016 tại Trường Đại học Trà Vinh (lớp có số lượng dưới 10 học viên);

Căn cứ kế hoạch học tập các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc thu học phí các lớp như sau:

Lớp học Học phí Ghi chú
CH16VHH_TV5_2, CH16LDS_TV5_2, CH16LKT_TV5_2, CH16SNV_TV5_2, CH16PT_TV5_2, CH16QKT_TV5_2, CH16QKD_TV5_2. 8.010.000 đồng Năm thứ 1 đợt 2
CH16TY_TV5_2. 8.800.000 đồng
CH16TT_TV5_2. 8.910.000 đồng
CH16KTD_TV5_2. 10.500.000 đồng

Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Hình thức nộp:

-      Nộp qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3855549.

-  Nộp qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên, lớp học, nội dung nộp).

Chú ý: Những học viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn.

Đề nghị các Đơn vị có liên quan, học viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (b/c);

-       Các lớp nêu trên;

-       Phòng ĐTSĐH (phổ biến cho học viên);

-      Lưu VT, Tvụ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh