THÔNG BÁO

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Nay Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo đến các đơn vị trong trường về báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2017 như sau:

1/ Tình hình thu từ nguồn hoạt động thường xuyên của Nhà trường:

                                                                                                   Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng thu trong quý
1 Thu ngân sách không tự chủ 345.385
2 Thu học phí chính quy, lệ phí tuyển sinh 14.736.139
3 Thu học phí không chính quy tại Trường và các chi nhánh 7.723.252
4 Thu học phí liên kết ngoài tỉnh, HP ngắn hạn 43.643.745
5 Thu từ HĐDV liên kết đào tạo với nước ngoài 1.104.320
6 Thu Viện phí 1.646.997
7 Thu từ họat động ứng dụng nghiên cứu khoa học vào SXDV 328.260
8 Thu khác 703.591
TỔNG CỘNG 70.231.689

2/ Các khoản chi hoạt động thường xuyên :

                                                                                                 Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng chi trong quý
1 Tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, làm thêm giờ,… 12.869.467
2 Lương tăng thêm 5.454.611
3 Phụ cấp thu hút (theo QCCTNB) 751.570
4 Khen thưởng và học bổng học sinh, sinh viên 369.637
5 Tiền giờ giảng, hợp đồng giảng dạy 8.942.096
6 Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thọai, internet,  xăng xe, sách báo tạp chí, vật tư văn phòng (mực in…) 2.749.610
7 Hội nghị, Công tác phí, tiếp khách, đoàn vào, đoàn ra 777.212
8 Thiết bị, vật tư giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, HĐ chuyên môn 6.674.582
9 Trích lại các đơn vị liên kết 1.478.897
10 Mua sắm, sữa chữa thường xuyên 2.058.106
11 Hoạt động nghiên cứu khoa học 241.467
12 Chi đào tạo lại 898.791
13 Tiếp khách (bao gồm các ngày lễ, tết) 821.725
14 Chi khác (BH cháy nổ và BH kết hợp con người, thuê mướn lao động quét dọn, chăm sóc cây cảnh, bồi dưỡng trực lễ, tết, phí chuyển tiền, thuê xe, thuê phòng nghĩ, chi hỗ trợ khác …) 1.200.107
15 Thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp 744.626
TỔNG CỘNG 46.032.504

Trên đây là báo cáo công khai tình hình tài chính của Phòng Kế hoạch - Tài vụ quý 2 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website Phòng KH-TV;

  -  Lưu: TV.

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

CHÂU THỊ TRÚC LY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh