THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 phải hoàn thành học phí như sau:

TT Mã lớp Học kỳ/ đợt Năm học Mức thu
1 DB14L04, DB15L04. 1 2017-2018 5.550.000đ
2 DB14MN11, DB14QV11. 1 2016-2017 4.575.000đ
3 DE14KT11, DE14L11. 1 2016-2017 4.575.000đ
4 DE14KD11, DE14XD11. 1 2016-2017 5.400.000đ
5 DE14YDK11, DE14D11, DE14XYH11, DE14DD11. 1 2016-2017 7.275.000đ
6 DE15YDK04, DE15D04. 1 2017-2018 8.025.000đ
7 DB15MN10, DB15QV10, DB15L10. 1 2016-2017 4.575.000đ
8 DE15DD10, DF15DD10. 1 2016-2017 405.000 đồng/tín chỉ
9 DE15XD10, DF15XD10. 1 2016-2017 289.000 đồng/tín chỉ
10 VB15XD10. 1 2016-2017 289.000 đồng/tín chỉ
11 DE15KT10, DE15QV10, DE15L10, DE15MN10, DF15KT10,  DF15QV10, DF15MN10, DF15NNA10. 1 2016-2017 282.000 đồng/tín chỉ
12 VB15NNA10, VB15QKD10, VB15KT10,  VB15MN10, VB15L10,  VB15TY10 . 1 2016-2017 282.000 đồng/tín chỉ

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2017

  1. Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549.

  1. Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên sinh viên, lớp học, nội dung nộp).

* Chú ý: Những sinh viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí.

          Đề nghị sinh viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- BQL các lớp VLVH;

- Lưu: VT, TV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh