THÔNG BÁO

Về việc thanh toán chứng từ phát sinh năm 2016 và các khoản nợ tạm ứng

 

Căn cứ quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 15/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định chức năng và quyền hạn đối với Phòng Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 3979/QĐ-ĐHTV ngày 25 tháng 08 năm 2016 về việc sửa đổi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh;

            Căn cứ tình hình nợ tạm ứng của Viên chức đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016;

            Để đảm bảo công tác quản lý tài chính được thực hiện đúng tiến độ phục vụ cho công tác báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính,  Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến tất cả Viên chức thuộc Trường một số nội dung như sau:

- Viên chức nào còn nợ tạm ứng liên hệ với Phòng Kế hoạch  – Tài vụ để biết nội dung, số tiền và được hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục thanh toán;

- Riêng Viên chức đang học Cao học và Nghiên cứu sinh trong nước tranh thủ sắp xếp thời gian trở về trường thanh toán tiền học phí và phụ cấp đi học của năm 2016 đúng thời gian quy định.

- Thời gian thanh toán từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2016 .

- Trường hợp những chứng từ phát sinh sau ngày 25/12/2016 sẽ được thanh toán với phòng Kế hoạch – Tài vụ đến hết ngày 10/01/2017.

Nhận được Thông báo này đề nghị Viên chức nghiêm chỉnh thực hiện. Những trường hợp chậm trễ sẽ không được giải quyết, nếu gặp khó khăn phản ánh trực tiếp về phòng Kế hoạch – Tài vụ để tham mưu với Ban giám hiệu Trường xem xét ./.

   

 Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Lưu: Phòng KH-TV.

 TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Châu Thị Trúc Ly

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh