THÔNG BÁO

Về việc thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên

diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương

(ngoài tỉnh Trà Vinh)

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 4018/QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (ngoài tỉnh Trà Vinh) tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (ngoài tỉnh Trà Vinh) như sau:

          Mức thu nhóm ngành Y dược: 24.500.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2016.

Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549.

          Đề nghị sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (ngoài tỉnh Trà Vinh) tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- Lưu: VT, TV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

VÕ HOÀNG KHẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh