THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.

  

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà Vinh khóa 2012;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà Vinh khóa 2013;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà Vinh khóa 2014;

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-ĐHTV ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà Vinh khóa 2014 (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 3942/1/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà Vinh khóa 2015;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên Campuchiakhóa 2013 (Nhập học chuyên ngành năm 2014);khóa 2014 (nhập học chuyên ngành năm 2015) và khóa 2015 (nhập học chuyên ngành năm 2016)phải hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

Nhóm ngành Số tiền/Học kỳ
  1. Bậc đại học

Khóa 2012

(Nhập học chuyên ngành 2013).

Khóa 2013

(Nhập học chuyên ngành 2014).

Khóa 2014

(Nhập học chuyên ngành 2015).

Khóa 2015

(Nhập học chuyên ngành 2016).

1. Ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật, Anh văn, Giáo dục mầm non, Nông nghiệp. 4.500.000 đồng 5.950.000 đồng 5.950.000 đồng 5.950.000 đồng
2. Ngành CN thông tin, CN Kỹ thuật Điện - Điện tử, CN Kỹ thuật Công trình Xây dựng, CN Kỹ thuật Cơ khí, Bác sĩ Thú Y, Dược Thú Y. 5.000.000 đồng 6.600.000 đồng 6.600.000 đồng 6.600.000 đồng
3. Ngành Y Đa khoa, Răng Hàm Mặt. 11.900.000 đồng 11.900.000 đồng 11.900.000 đồng
4. Ngành Điều dưỡng và Xét nghiệm Y học, Y tế công cộng, Dược học. 7.500.000 đồng 9.900.000 đồng 9.900.000 đồng 9.900.000 đồng
  1. Bậc cao đẳng
  1. Ngành Dược học.

6.600.000

đồng

* Mức học phí đối với bậc cao đẳng (ngoại trừ ngành Dược nêu trên) bằng 0,8 lần mức học phí của bậc đại học tương ứng.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2016.

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549.

* Chú ý: Những sinh viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí.

          Đề nghị sinh viên Campuchia các khóa nêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (b/c);

-       Các lớp nêu trên;

-       Phòng ĐTSĐH (phổ biến cho sinh viên);

-      Lưu VT, Tvụ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

VÕ HOÀNG KHẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh