Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v xây dựng phương án tự chủ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2017

04 Tháng 1 2017

THÔNG BÁO V/v xây dựng phương án tự chủ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí  năm 2017    Kính gửi:  Các đơn vị sự nghiệp có thu, các Khoa trực thuộc Trường; Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc th...

THÔNG BÁO Về việc thanh toán chứng từ phát sinh năm 2016 và các khoản nợ tạm ứng

10 Tháng 11 2016

THÔNG BÁO Về việc thanh toán chứng từ phát sinh năm 2016 và các khoản nợ tạm ứng   Căn cứ quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 15/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định chức năng và quyền hạn đối với Phòng Kế hoạch – Tài vụ thu...

THÔNG BÁO Về việc thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (...

27 Tháng 10 2016

THÔNG BÁO Về việc thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (ngoài tỉnh Trà Vinh) Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền...

Thông báo về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh (đợt tháng 9/2016)

27 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh....

27 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy định về cơ chế thu, quản lý học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

15 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh    Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối vớ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

30 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở g...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp cao học CH14KTHH tại Trường Đại học Trà Vinh

26 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp cao học CH14KTHH tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

04 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ng...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

12 Tháng 6 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.     Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/201...

«
»

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ kế hoạch học tập các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc thu học phí các lớp như sau:

Lớp học Năm học thứ 2

Tổng số tiền

phải đóng

Học phí

Kinh phí

đào tạo đợt 2

CH15VHHA, CH15QKD, CH15QKTA, CH15PNT, CH15SNV, CH15LKTA. 10.050.000 đồng 10.050.000 đồng
CH15KTD. 11.850.000 đồng 11.850.000 đồng
CH15QKTB,  CH15LKTB. 9.585.000 đồng 9.585.000 đồng
CH15KT. 7.725.000 đồng 7.725.000 đồng
CH15KTH. 11.850.000 đồng 5.550.000 đồng 17.400.000 đồng
CH15VHHB. 9.585.000 đồng 4.000.000 đồng 13.585.000 đồng

Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Hình thức nộp:

-      Nộp qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549.

-Nộp qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên, lớp học, nội dung nộp).

Chú ý: Những học viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn.

Đề nghị các Đơn vị có liên quan, học viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (b/c);

-       Các lớp nêu trên;

-       Phòng ĐTSĐH (phổ biến cho sinh viên);

-      Lưu VT, Tvụ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

VÕ HOÀNG KHẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh