THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy

tại Trường Đại học Trà Vinh

  

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh các lớp hệ chính quy phải hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

Nhóm ngành/Bậc

Đại học

 

Cao đẳng

Trung cấp
A. Tín chỉ môn học chung (dành cho các lớp khóa 2016)
- Tín chỉ

188.000

đồng/Tín chỉ

150.000

đồng/Tín chỉ

126.000

đồng/Tín chỉ

B. Tín chỉ môn chuyên ngành.
1. Nhóm Khoa học xã hội, kinh tế, luật; văn hóa; khoa học cơ bản; Nhóm Nông, lâm, thủy sản.
- Niên chế

3.050.000

đồng/Học kỳ

2.450.000

đồng/Học kỳ

2.150.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ (khóa 2015 về trước)

177.000

đồng/Tín chỉ

136.000

đồng/Tín chỉ

126.000

đồng/Tín chỉ

- Tín chỉ (khóa 2016)

188.000

đồng/Tín chỉ

150.000

đồng/Tín chỉ

126.000

đồng/Tín chỉ

2. Nhóm Khoa học tự nhiên; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn du lịch.
- Niên chế

3.600.000

đồng/Học kỳ

2.900.000 đồng/Học kỳ

2.500.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ (khóa 2015 về trước)

220.000

đồng/Tín chỉ

174.000

đồng/Tín chỉ

137.000

đồng/Tín chỉ

- Tín chỉ (khóa 2016)

229.000

đồng/Tín chỉ

189.000

đồng/Tín chỉ

143.000

đồng/Tín chỉ

3. Nhóm Kỹ thuật, công nghệ.
- Niên chế

3.600.000

đồng/Học kỳ

2.900.000 đồng/Học kỳ

2.500.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ (khóa 2015 về trước)

193.000

đồng/Tín chỉ

161.000

đồng/Tín chỉ

137.000

đồng/Tín chỉ

- Tín chỉ (khóa 2016)

193.000

đồng/Tín chỉ

189.000

đồng/Tín chỉ

143.000

đồng/Tín chỉ

4. Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
- Niên chế

3.750.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ (khóa 2015 về trước)

211.000

đồng/Tín chỉ

- Tín chỉ (khóa 2016)

246.000

đồng/Tín chỉ

5.  Nhóm ngành Y dược.
- Niên chế

4.850.000

đồng/Học kỳ

3.900.000

đồng/Học kỳ

3.400.000

đồng/Học kỳ

- Tín chỉ (khóa 2015 về trước)

235.000

đồng/Tín chỉ

192.000

đồng/Tín chỉ

- Tín chỉ (khóa 2016)

270.000

đồng/Tín chỉ

205.000

đồng/Tín chỉ

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2016.

Hình thức thu: Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM).

Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549

* Chú ý: Những sinh viên, học sinh không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn, nhà Trường không giải quyết việc gia hạn học phí. Những lớp có thông báo học phí riêng vẫn thực hiện theo nội dung thông báo đã ban hành.

          Đề nghị sinh viên, học sinh các lớphệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo; Phòng CTSV-HS;

- Phòng Khảo thí;

- Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phổ biến cho SV);

- TT TrT&QBCĐ (Thông báo trên loa phát thanh);

- Lưu: VT, TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh