THÔNG BÁO

Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên đại bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015.

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kế hoạch học tập các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc thu học phí các lớp như sau:

TT Mã lớp Đợt thu Năm học

Mức thu/

đợt thu

Ghi chú
1 CH14VHHB, CH14QKDB, CH14QKDC, CH14QKTA, CH14PNT, CH14SNVB, CH14SNVC, CH14QKTB. 2 2015-2016 3.630.000đ Năm thứ 2
CH15VHHA, CH15QKD, CH15QKTA, CH15PNT, CH15SNV, CH15LKTA. 2 2015-2016 1.425.000đ

Năm thứ 1

(Khóa 4 đợt 1)

CH15KTD 2 2015-2016 1.725.000đ

Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 05 năm 2016.

  1. Thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Học viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận tất cả thẻ nội địa, thẻ quốc tế: JCB, Unionpay, Visa, Mastercard và Connect24 của các ngân hàng).

Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 074.3855549.

  1. Thu qua tài khoản số: 7400211000777 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh. (Khi nộp tiền ghi rõ đầy đủ thông tin: Họ tên, lớp học, nội dung nộp).

Chú ý: Những học viên nào không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách dự thi hết môn.

Đề nghị các Đơn vị có liên quan, học viên các lớpnêu trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (b/c);

-       Các lớp nêu trên;

-       Phòng KHCN&ĐTSĐH;

-      Lưu VT, Tvụ.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh