Tập thể Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Tổ Công đoàn số 13 giao lưu thể thao với Công đoàn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.
Đại hội Chi đoàn Phòng KHTV-QTTB nhiệm kỳ 2014-2015

Web Hosting Lab

Thông báo mới

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

12 Tháng 6 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.     Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/201...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

12 Tháng 6 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh   Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụn...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

22 Tháng 1 2015

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh   Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 ...

Thông báo Về việc thu học phí lớp DB12QKD10 và DB12L10

13 Tháng 1 2015

Thông báo Về việc thu học phí lớp DB12QKD10 và DB12L10   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, g...

Thông báo Về việc thu học phí lớp DA11TY

13 Tháng 1 2015

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và từ năm học 2015 - 20...

«
»

Tin tức - Sự kiện

Tiền lương dạy thêm giờ có được miễn thuế thu nhập?

28 Tháng 7 2016
Tiền lương dạy thêm giờ có được miễn thuế thu nhập?

Tiền lương dạy thêm giờ có được miễn thuế thu nhập? Ông Vũ Xuân Nam (Đại học Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách tính tiền lương dạy...

THÔNG BÁO Về việc thanh toán công tác tổ chức đánh giá môn học theo Quyết định 1167/QĐ-ĐHTV về việc ...

28 Tháng 6 2016

THÔNG BÁO Về việc thanh toán công tác tổ chức đánh giá môn học theo Quyết định 1167/QĐ-ĐHTV về việc ban hành Quy định đánh giá học phần Căn cứ quyết...

Thông báo V/v lập kế hoạch sử dụng kinh phí được phân bổ năm 2016

22 Tháng 1 2015

THÔNG BÁO V/v lập kế hoạch sử dụng kinh phí được phân bổ năm 2016    Kính gửi:Các Khoa, Trung tâm đào tạo  thuộc Trường; Căn cứ Quyết định ...

Thông báo V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

22 Tháng 1 2015

THÔNG BÁO “V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015”. Căn cứ vào Công văn số: 704/CT-KKKT - TNCN ngày 16/03/2016 của Cục Thuế “ V/v hướng dẫn q...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh